Tìm kiếm
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Cải tạo, trùng tu nhà rường ông Hồ Văn Tế ở làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 12/10/2018, đồng chí Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 5162/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Cải tạo, trùng tu nhà rường ông Hồ Văn Tế  ở làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, theo đó UBND huyện Phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, trùng tu nhà rường ông Hồ Văn Tế ở làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, trùng tu nhà rường ông Hồ Văn Tế ở làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích.

3. Tổ chức lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: Phân viện khoa học công nghệ xây dựng Miền Trung.

 4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Chống xuống cấp nhà rường ông Hồ Văn Tế ở làng cổ Phước Tích. Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản của quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật tại làng cổ Phước Tích.

5. Hình thức đầu tư: Cải tạo, tu bổ, trùng tu.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

          - Phục hồi tường xây bằng gạch đặc;

          - Gia công thép giằng tường;

          - Ván khôn giằng tường;

          - Bê tông mác 200, đá 1x2 gằng tường;

          - Quét  nước xi măng tạo cho bề mặt tường, móng;

          - Phục hồi lớp trát tường, móng bằng vữa tam hợp mác 75;

          - Đỗ cát vàng tưới nước đầm chặt lót nền;

          - Đỗ bê tông đá  2x4, mác 150, dày 100 cho nền;

          - Phun thuốc chống mối cho nền;

          - Lát nền bằng gạch gốm 300x300;

          - Tu bổ bảo quản, lát lại 01 chái bằng gạch đất nung còn lại;

          - Phục hồi các chân táng đỡ cột (đắp bằng vữa xi măng 100, có tô da);

          - Gia công phục hồi cột gỗ;

          - Gia công phục hồi Kèo, trến, xuyên xà…

          - Tu bổ (nối vá, thay cốt…) các cấu liện gỗ hỏng mục 1 phần;

          - Gia công phục hồi đòn tay tròn;

          - Gia công phục hồi đòn tay vuông, xà, xuyên, đà, ngưỡng…

          - Gia công phục hồi rui, lách, ván mái, diềm….

          - Phục hồi chạm khắc các hoa văn trên cấu kiện gỗ (đuôi kèo, đòn tay, diềm mái….);

          - Quét bảo quản các lỗ mộng, phần lưng rui và các vị trí tiếp xúc với tường, nền của các cấu kiện gỗ bằng sơn Bitum;

          - Lắp dựng hệ khung gỗ;

          - Lắp dựng hệ mái;

          - Phục hồi mái ngói liệt (lợp lòn 4, có sử dụng lại ngói cũ);

          - Phục hồi bờ mái xây gạch đặc;

          - Trát bờ mái bằng vữa tam hợp mác 75;

          - Gia công các cánh cửa đã hỏng nặng;

          - Gắn vá, thay thế các bộ phận cửa đã hỏng mất cục bộ;

          - Gia công, phục hồi liên ba, vách ván đã mất, hỏng;

          - Lắp đựng liên ba, cửa;

          - Phun thuốc chống mối cho toàn bộ cấu kiện gỗ;

          - Lắp đặt hệ thống điện nội thất;

          - Phục hồi màu sắc cho công trình (quét vôi: 2 lót 1 màu);

          - Sơn nhuộm màu, bảo quản cấu kiện gỗ;

          - Vận chuyển phế thải ra khỏi công trình.

7. Địa điểm xây dựng: Làng Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 300m2.

9. Loại và cấp công trình: Công trình văn hóa; cấp III.

10. Tổng mức đầu tư:               814.666.000 đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng:                    690.760.000 đồng,

- Chi phí quản lý dự án:                20.610.000 đồng,

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 56.902.000 đồng,

- Chi phí khác:                               7.600.000 đồng,

- Dự phòng phí                            38.794.000 đồng,

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

12.  Thời gian thực hiện: 02 năm.

  13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện quản lý dự án.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.071.286
Hiện tại 421 khách