Tìm kiếm
Về việc chấp thuận về địa điểm xây dựng “cụm Pano tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2018” của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/08/2018

UBND huyện Phong Điền nhận được Tờ trình số 64/TTr–LĐTBXH ngày 30/7/2018 của Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội về việc xây dựng cụm Pano tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2018. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Công văn số 345/CV-KTHT ngày 15/8/2018 về việc chấp thuận địa điểm xây dựng “cụm Pano tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2018” của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND huyện Phong Điền có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận địa điểm xây dựng “cụm Pano tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2018” của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung như sau:

- Vị trí xây dựng công trình: Tại dãi đất cây xanh nằm đối diện cổng vào Khu công nghiệp Phong Điền, cách tim đường sắt Bắc Nam 11,0 m, cách chỉ giới đường đỏ đường Hiền Sĩ (đường quy hoạch 26m) 4,0 m; Tọa độ (054,0250.2666; 01833406.9568).

- Quy mô bảng tuyên truyền: Xây dựng bằng bê tông cốt thép, diện tích một mặt khoảng 6,6 m2 (cao 3,62m, rộng 1,81m).

- Nội dung tuyên truyền: “Không vi phạm tệ nạn Xã hội là thực hiện nếp sống văn minh xây dựng gia đình hạnh phúc”.

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn thủ tục thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định về xây dựng công trình.

UBND huyện thông báo để Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.071.286
Hiện tại 406 khách