Tìm kiếm
Về việc chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường vào Nhà máy điện mặt trời Phong Điền với đường Điền Lộc ra biển
Ngày cập nhật 08/05/2018

UBND huyện Phong Điền nhận được Văn bản không số ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai về việc đề nghị thỏa thuận thiết kế đường giao thông và phương án tổ chức giao thông của nút giao của đường vào dự án điện mặt trời Phong Điền tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi nghiên cứu hồ sơ thiết kế và tổ chức biện pháp thi công đấu nối nút giao đính kèm, UBND huyện Phong Điền có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đường vào Nhà máy điện mặt trời Phong Điền với đường Điền Lộc ra biển với những thông số chính như sau:

- Tọa độ VN 2000 của nút giao: X=1847017,222, Y=545591,074.

- Mặt đường của đường vào Nhà máy điện mặt trời Phong Điền rộng 6,0m bằng bê tông xi măng mác 300, dày 20cm, 1 lớp thép D8A200.

- Bán kính cong của mép mặt đường tại nút giao là 12m.

- Cao trình mặt đường của đường vào Nhà máy điện mặt trời Phong Điền tại vị trí nút giao bằng cao trình hiện tại của đường Điền Lộc ra biển tại vị trí này.

- Bố trí các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí gần nút giao: Biển báo giao nhau với đường chính, gờ giảm tốc…

2. Công ty Cổ phần Điện Gia Lai chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công nút giao theo quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đất dành cho đường bộ.

UBND huyện Phong Điền thông báo Công ty cổ phần điện Gia Lai biết và thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.071.286
Hiện tại 396 khách