Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Quyết định ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/11/2018

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi  và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo Quyết định: 

Quyết định có 16 điều

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng và áp dụng

Điều 3. Lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư

Điều 4. Ưu đãi về thuế và đất đai

Điều 5. Hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào

Điều 6. Hỗ trợ giải phóng mặt bằng và rà phá bom, mìn, vật nổ

Điều 7. Hỗ trợ đào tạo

Điều 8. Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Điều 9. Hỗ trợ xúc tiến đầu tư

Điều 10: Mức khen thưởng đối với hoạt động môi giới đầu tư

Điều 11. Hỗ trợ khác

Điều 12. Hoàn trả kinh phí ứng trước của nhà đầu tư

Điều 13. Xử lý chuyển tiếp

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước

Điều 15. Trách nhiệm và quyền lợi của nhà đầu tư

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh Quy định

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.604.651
Hiện tại 2.720 khách