Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Hiệu quả từ hoạt động Đài Truyền thanh cơ sở ở Phong Điền
Ngày cập nhật 20/06/2022
Cán bộ phụ trách Đài xây dựng chương chương trình phát thanh

     Hoạt động Đài Truyền thanh cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở, đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

 

     Phát huy hiệu quả Đài Truyền thanh cơ sở

     Đến nay, 100% Đài Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Điền tiếp âm đầy đủ chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh huyện; thực hiện tốt việc xây dựng chương trình phát thanh của địa phương. Trong đó, có một số Đài cơ sở đã sản xuất chương trình hằng tuần. Đa số Đài Truyền thanh xã, thị trấn có đầu tư xây dựng nội dung phong phú và đa dạng, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, thông tin, thông báo, phản ánh các hoạt động tại cơ sở như Đài Truyền thanh các xã Phong Sơn, Phong An, Phong Hiền, Phong Hòa, Điền Lộc,... được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm, ghi nhận.

     Ông Thái Ngọc Thuận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (VH-TT&TT) huyện Phong Điền cho biết: “100% Đài xã, thị trấn ở Phong Điền khai thác các phần mềm phát thanh, sử dụng internet, khai thác nhanh thông tin, truyền tải kịp thời các nội dung tuyên truyền đến nhân dân với chất lượng tốt, hiệu quả. 16/16 Đài truyền thanh cơ sở phát sóng FM, trong đó, các Đài có sử dụng công nghệ chống nhiễu RDS chống được sự can nhiễu từ các nguồn do động cơ gây ra hoặc từ các nguồn phát FM khác. Ngoài ra, một số Đài cơ sở đã ứng dụng công nghệ tự động qua sóng, hẹn giờ, điều khiển từ xa điều khiển hoạt động. Về sử dụng tần số, các địa phương đều chấp hành đúng quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch truyền dẫn, phát sóng, phát thanh, truyền hình; Thông tư 04/TT- BTTTT, ngày 23/01/2013 của Bộ Thông tin - Truyền thông về quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM”.

     Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh luôn tìm tòi, học hỏi chuyên môn đã giúp cho hoạt động của Đài truyền thanh xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tham mưu, báo cáo chương trình, nội dung, tình hình hoạt động của hệ thống truyền thanh xã với cấp ủy, chính quyền xã sâu sát hơn, cụ thể, kịp thời hơn. Nhiều địa phương đã chủ động cũng cố Ban biên tập, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, có kế hoạch phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT huyện để tập huấn kỹ năng viết tin, bài, qua đó góp phần xây dựng lực lượng cộng tác viên đồng đều hơn, chất lượng ngày càng cao hơn.

     Nhiều xã chủ động lập kế hoạch tập huấn cho lực lượng cộng tác viên, chủ động tiếp cận yêu cầu kỹ thuật, công nghệ,... để vận hành hệ thống truyền đảm bảo đúng qui định. Ngoài ra, nhiều xã đã xây dựng Đề án riêng phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đầu tư thêm trang thiết bị cho hệ thống truyền thanh của xã. Hầu hết các xã thực hiện tốt công tác xây dựng Quy chế hoạt động, tổ chức định kỳ sơ kết, đánh giá hoạt động Đài Truyền thanh xã hằng năm. Tổ chức sinh hoạt Tọa đàm chuyên môn để phát triển lực lượng cộng tác viên, để phát huy vai trò quản lý thiết bị vật chất trong cộng đồng nhân dân,... Công tác quản lý hộp thu, cụm loa; việc kiểm tra theo dõi hoạt động của hệ thống truyền thanh được triển khai thường xuyên, định kỳ có rà soát, kiểm tra phòng máy, các cụm thu trên địa bàn dân cư, đảm bảo điều kiện tiếp phát sóng, phủ sóng khắp địa bàn.

Toàn huyện Phong Điền hiện có 343 cụm với 686 loa truyền thanh không dây

     Hầu hết các địa phương khi đầu tư xây dựng mới Nhà đa năng/Hội trường đều quan tâm bố trí Phòng cho hoạt động truyền thanh, khoảng cách cột Angten với Phòng để thiết bị gần, đảm bảo giảm thiểu suy hao tín hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ phụ trách Đài làm việc.

     “Về hiện trạng thiết bị vật chất, toàn huyện Phong Điền hiện có tổng số loa không dây thuộc Đài truyền thanh cấp xã, thị trấn là 686 loa (343 cụm). Qua thống kê của Đài Truyền thanh các xã, thị trấn, chất lượng phủ sóng trên toàn huyện đạt khoảng 95%. Về cách quản lý thiết bị, vật chất, mà trước nhất là các cụm thu trên địa bàn, hầu hết các địa phương đều gắn trách nhiệm với Ban Nhân dân các thôn, bản, tổ dân phố. Trong công tác tiếp âm, phát sóng, xây dựng, ghi thu chương trình phát thanh của địa phương cũng có nhiều đổi mới sáng tạo. Thực hiện cài đặt các phần mềm tiếp sóng, có hợp đồng với đơn vị, cá nhân có chuyên môn để bảo trì hệ thống truyền thanh đảm bảo hệ thống hoạt động tốt nhất, trong trường hợp xảy ra sự cố hỏng hóc khắc phục nhanh nhất. Có đơn vị sáng tạo trong sản xuất và phát chương trình trong các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương đất nước, sau khi kết thúc chương trình thì có bài hát về chủ đề ý nghĩa của ngày đó”, ông Thuận cho biết thêm. 

     Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm thường xuyên và lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện và sự quan tâm giúp đỡ, hổ trợ của các cơ quan, ban ngành. Sự nổ lực trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp công tác ở các xã thị trấn, từ Ban Biên tập, cộng tác viên, mà nhất là các anh chị phụ trách Đài Truyền thanh. Đặc biệt nhất là sự theo dõi, cổ vũ của bạn nghe đài. Bên cạnh số ít người cho rằng thông tin trên Đài Truyền thanh chậm, có trường hợp hộ dân không muốn để các hộp thu cạnh nhà mình,... nhưng đại đa số bộ phận nhân dân đều quan tâm, theo dõi các thông tin phát đi từ các đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

     Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới

     Đối với Đài Truyền thanh huyện, hiện nay cũng thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo tinh thần hướng về cơ sở. Ngoài việc gặp gỡ, giao lưu giữa cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh các địa phương, cộng tác viên trên địa bàn toàn huyện; việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đài Truyền thanh xã, thị trấn, cộng tác viên có nhiều đổi mới, tổ chức các hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh cơ sở, Tọa đàm nâng cao chất lượng Cộng tác viên,... Hằng năm, Trung tâm VH-TT&TT huyện mời các nhà báo, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông về tập huấn kỹ năng viết tin, bài và vận hành Đài truyền thanh cơ sở, qua đó nâng cao kỹ năng xây dựng kế hoạch, sản xuất một chương trình phát thanh hoàn chỉnh cho cán bộ Đài xã, thị trấn.

     Ngoài ra, Trung tâm VH-TT&TT huyện cũng đã kịp thời tổ chức quán triệt tinh thần các văn bản mới của Đảng, Nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. Thường xuyên chuyển tải các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đài truyền thanh cấp xã, hỗ trợ thông tin cho các xã trong việc xây dựng Quy chế hoạt động, cách tính định mức, nhuận bút tin, bài,.. để kịp thời động viên cán bộ phụ trách đài truyền thanh xã hoàn thành nhiệm vụ.

     Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: “Trong thời gian tới, dù chịu tác động mạnh mẽ của Intenet, các mạng xã hội, dù vẫn chịu yếu thế là thông tin chậm; nhưng chắc chắn hoạt động truyền thanh cơ sở nói chung, Đài Truyền thanh cơ sở nói riêng sẽ vẫn là kênh thông tin mang tính “chính thống” không thể thiếu của người dân địa phương. Do đó, để Đài Truyền thanh cơ sở thật sự là kênh thông tin đáng tin cậy của nhân dân, để được người dân nhắc đến đầy yêu thương là “Đài xã mình”; chuyển tải nội dung thật sự bổ ích, cần thiết đến với người dân; đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của nhiều ban ngành địa phương”.

     Ngoài sự điều chỉnh, bổ sung những quy định chính sách của cấp thẩm quyền về cơ chế hoạt động, chính sách, chế độ,... dành cho lực lượng làm truyền thanh ở xã, thị trấn, mà trực tiếp, trước hết là cán bộ phụ trách Đài. Là sự quan tâm, đầu tư đúng mức, mang tính dài hơi, đảm bảo công nghệ đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hiệu quả nhu cầu nghe Đài của nhân dân. Có kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần Chỉ thị số 07 CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư TW Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

     “Huyện Phong Điền luôn luôn coi trọng đúng mức việc củng cố Ban Biên tập, chú trọng bồi dưỡng, phát triển lực lượng cộng tác viên trên địa bàn. Đa dạng hình thức tập huấn để thu hút cộng tác viên và nâng cao trình độ, khả năng nắm bắt, khai thác đề tài, viết tin, bài cộng tác với báo đài. Trong xây dựng, sản xuất các chương trình phát thanh địa phương phải gắn tinh thần phản ánh, thực hiện chức năng “đóng góp” phát triển KT- XH địa phương,... đồng thời đi đôi với phát huy dân chủ ở địa phương. Phản ánh “tiếng nói” tâm huyết, đa chiều của người dân trong việc góp ý, hiến kế xây dựng địa phương. Tôn trọng những cách nghĩ ở chiều phản biện xã hội, cách tiếp cận vấn đề ở nhiều góc cạnh đối với những vấn đề lớn diễn ra trên địa bàn”, ông Hoàng Văn Thái, khẳng định.

 

 

Tiến Dũng (TT VH, TT& TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.876.330
Hiện tại 8.068 khách