Tìm kiếm
Phong Điền: Triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 21/04/2020
Tại hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ

Sáng ngày 20/4, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với các điểm cầu trực tuyến trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trịnh Đức Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Trưởng Ban chỉ đạo là Chủ tịch UBND huyện.Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung bàn các giải pháp thực  hiện các nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó tập trung vào công tác rà soát các nhóm đội tượng thuộc diện được hỗ trợ theo nội dung của Nghị quyết gồm:

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng.

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thống nhất giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các đối tượng, lập danh sách, trên cơ sở đó sau khi có hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã sẽ tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục đảm bảo chính xác không để sai sót hoặc trùng đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn cần triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai thực hiện theo kế hoạch. Cụ thể, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai rà soát và thực hiện nội dung hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng theo quy định. Tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu được các quy định, nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị Quyết 42 của Chính Phủ. Phòng Tài chính - Kế hoạch, chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP. Hướng dẫn việc thanh quyết toán ngân sách nhà nước, kinh phí thực hiện hỗ trợ theo quy định. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn rà soát, thống kê, số liệu đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết gửi các cơ quan cấp huyện trước để tổng hợp, đánh giá. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP trên địa bàn xã. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, xác định đối tượng, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn theo đúng quy định của nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh. Để chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến tay đúng đối tượng và kịp thời, đồng chí Chủ tịch UBND, đặc biệt nhấn mạnh, trong quá trình rà soát, lập danh sách phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, đúng chính sách, công khai, minh bạch,dân chủ, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn.

 

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.524 khách