Tìm kiếm
Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền năm 2018 đối với chức danh Địa chính - đô thị - xây dựng và môi trường phụ trách lĩnh vực xây dựng
Ngày cập nhật 25/12/2018

Ngày 21/11/2018, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 189/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền năm 2018. Đến nay, sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển thì tại vị trí tuyển dụng công chức dự kiến bố trí phụ trách lĩnh vực xây dựng của chức danh Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường gồm 02 chỉ tiêu và đã tiếp nhận 02 hồ sơ đăng ký dự tuyển nên chưa đáp ứng về hồ sơ đăng ký dự tuyển nhằm đảm bảo tính cạnh tranh theo quy định; UBND huyện Phong Điền gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức xã, thị trấn xã năm 2018 đối với chức danh nêu trên, cụ thể như sau:

1. Chức danh gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường phụ trách lĩnh vực xây dựng.

2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Đại học các ngành: Kiến trúc; xây dựng.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông báo số 189/TB-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của UBND huyện thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền năm 2018.

4. Thời gian gia hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

4.1. Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ

Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2018 đến 17 giờ, ngày 28 tháng 12 năm 2018.

4.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Nội vụ huyện Phong Điền.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số điện thoại: 0234.3751.789 hoặc 0234.3551.610.

- Nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng trong giờ hành chính.

Thông báo này được thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử huyện (phongdien.thuathienhue.gov.vn), Trung tâm Văn hóa – thông tin và thể thao huyện, niêm yết tại trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ huyện và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ để những người có nhu cầu đến liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển dụng.

Tập tin đính kèm:
phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 953.355
Hiện tại 289 khách