Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Tỷ số giới tính của dân số phân theo thành thị, nông thôn
Ngày cập nhật 15/01/2018
 

 

 

ĐVT: Số nam/100 nữ

Tổng số

Chia ra

Thành thị

Nông thôn

 

 

 

2010

89,20

94,00

91,00

2014

89,00

95,00

88,00

2015

90,00

94,00

89,00

2016

107,00

124,00

106,00

2017

107,93

89,28

109,68

 

Theo niên giám thống kê huyện năm 2017
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.663 khách