Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Dân số trung bình nữ phân theo xã/phường/thị trấn
Ngày cập nhật 12/01/2018

 

 

 

 

 

ĐVT: Người

 

2010

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

54833

53720,68

48066

47925

48131

 TT Phong Điền

3349

3491

3465

3577

3621

 Điền Hương

1620

1584

1277

1266

1271

 Điền Môn

1903

1764

1509

1515

1520

 Điền Lộc

3279

3221

2998

2982

2983

 Điền Hòa

2516

2366

2245

2222

2230

 Điền Hải

2829

2798

2618

2580

2583

 Phong Hải

2502

2486

2246

2203

2219

 Phong Hòa

4673

4177

3901

3883

3893

 Phong Bình

4422

4415

4147

4004

4014

 Phong Chương

4029

3915

3868

3834

3839

 Phong Thu

1582

1492

1195

1212

1221

 Phong An

6819

6890

5027

5112

5133

 Phong Hiền

4385

4317

4093

4136

4162

 Phong Sơn

5979

5942

4855

4806

4828

 Phong Xuân

2529

2467

2439

2418

2428

 Phong Mỹ

2421

2397

2183

2175

2186

 

Theo niên giám thống kê huyện năm 2017
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.667 khách