Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Dân số trung bình Nam phân theo phân theo xã/phường/thị trấn
Ngày cập nhật 12/01/2018

 

ĐVT: Người

 

2010

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

TỔNG SỐ

49884

47884

44872

44421

44617

 

 

 TT Phong Điền

3163

3306

3278

3127

3155

 

 

 Điền Hương

1449

1387

1352

1404

1412

 

 

 Điền Môn

1494

1267

1058

1046

1049

 

 

 Điền Lộc

2920

2797

2605

2564

2577

 

 

 Điền Hòa

2326

2113

2028

1980

1983

 

 

 Điền Hải

2828

2723

2556

2538

2556

 

 

 Phong Hải

2416

2342

2121

2079

2087

 

 

 Phong Hòa

4276

3717

3481

3455

3464

 

 

 Phong Bình

3809

3722

3508

3407

3416

 

 

 Phong Chương

3637

3472

3414

3395

3404

 

 

 Phong Thu

1419

1266

1477

1486

1489

 

 

 Phong An

5761

5774

5119

4960

4988

 

 

 Phong Hiền

3773

3641

3480

3633

3654

 

 

 Phong Sơn

5488

5404

4426

4402

4419

 

 

 Phong Xuân

2627

2496

2470

2451

2460

 

 

 Phong Mỹ

2503

2458

2499

2494

2504

 

 

 

Theo niên giám thống kê huyện năm 2017
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.656 khách