Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Kết quả xếp loại cải cách hành chính năm 2017
Ngày cập nhật 11/01/2018

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện năm 2017.

Đây là năm thứ tư UBND tỉnh triển khai công tác xác định kết quả cải cách hành chính thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

Theo kết quả công bố đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2017, đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh có 21 đơn vị, trong đó: có 04 đơn vị xếp loại xuất sắc, đạt trên 90,0 điểm; 13 đơn vị xếp loại tốt, đạt trên 76,0 điểm; 04 xếp loại khá, đạt dưới 76,0 điểm. Đối với UBND huyện, thị xã, thành phố, có 02/09 đơn vị xếp loại xuất sắc, đạt trên 90,0 điểm; 06/09 đơn vị xếp loại tốt, đạt trên 80,0 điểm; 01/09 đơn vị xếp loại khá, đạt dưới 75,0 điểm; không có đơn vị xếp loại trung bình và yếu. Văn phòng UBND tỉnh với 96,84 điểm xếp vị trí thứ nhất khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND huyện Phong Điền với 90.68 điểm xếp vị trí thứ nhì khối UBND huyện, thị xã, thành phố.

Qua kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong triển khai công tác cải cách hành chính, kết quả cải cách hành chính phản ánh ngày càng thực chất và là thước đo thực tiễn đối với công tác chỉ đạo, điều hành trong triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.876.330
Hiện tại 7.920 khách