Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Dân số trung bình phân theo phân theo xã/phường/thị trấn
Ngày cập nhật 04/01/2018

 

 

ĐVT: Người

 

2010

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

104716

101605

92938

92346

92748

 TT Phong Điền

6512

6796

6743

6704

6776

 Điền Hương

3068

2970

2629

2670

2683

 Điền Môn

3397

3032

2567

2561

2569

 Điền Lộc

6199

6017

5603

5546

5560

 Điền Hòa

4841

4479

4273

4202

4213

 Điền Hải

5656

5521

5174

5118

5139

 Phong Hải

4917

4828

4367

4282

4306

 Phong Hòa

8948

7895

7382

7338

7357

 Phong Bình

8230

8138

7655

7411

7430

 Phong Chương

7665

7387

7282

7229

7243

 Phong Thu

3000

2758

2672

2698

2710

 Phong An

12579

12664

10146

10072

10121

 Phong Hiền

8158

7957

7573

7769

7816

 Phong Sơn

11466

11346

9281

9208

9247

 Phong Xuân

5156

4963

4909

4869

4888

 Phong Mỹ

4924

4855

4682

4669

4690

 

4924

4855

4682

4669

4683

 

Theo niên giám thống kê huyện năm 2017
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.614 khách