Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2017 phân theo xã/phường/thị trấn
Ngày cập nhật 03/01/2018

 

 

 

Diện tích

Dân số trung bình

Mật độ dân số

(Km2)

(Người)

(Người/km2)

TỔNG SỐ - TOTAL

 

 

 

 TT Phong Điền

18,763

6776

361,14

 Điền Hương

17,179

2683

156,18

 Điền Môn

16,391

2569

156,73

 Điền Lộc

13,635

5560

407,77

 Điền Hòa

13,568

4213

310,51

 Điền Hải

12,774

5139

402,30

 Phong Hải

5,461

4306

788,50

 Phong Hòa

34,574

7357

212,79

 Phong Bình

17,262

7430

430,43

 Phong Chương

35,468

7243

204,21

 Phong Thu

29,444

2710

92,04

 Phong An

32,376

10121

312,61

 Phong Hiền

39,471

7816

198,02

 Phong Sơn

115,103

9247

80,34

 Phong Xuân

158,124

4888

30,91

 Phong Mỹ

388,637

4690

12,07

 

Theo niên giám thống kê huyện năm 2017
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.639 khách