Với mong muốn cung cấp cho bạn đọc những thông tin, tư liệu tổng quát, đáng tin cậy về các đặc điểm tự nhiên,văn hóa, xã hội, quá trình lịch sử của vùng đất và con người Phong Điền; trên cơ sở các tác phẩm địa chí đã xuất bản và các công trình nghiên cứu, viết về vùng đất Phong Điền, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Phong Điền tổng hợp, giới thiệu cùng bạn đọc tư liệu  Dư địa chí điện tử Phong Điền.

Dư địa chí điện tử PhongĐiền, gồm các phần chính sau:

Tự nhiên

Dân cư - Hành chính

Lịch sử Phong Điền qua các thời kỳ

Văn hóa

Di tích VH - LS - Danh nhân

Danh lam thắng cảnh

Số liệu Kinh tế - Xã hội

Tên đường huyện Phong Điền

Dư địa chí điện tử Phong Điền trên Trang thông tin điện tử luôn được cập nhật, bổ sung thường xuyên đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc. Việc tổng hợp, biên tập nội dung của Dư địa chí không tránh khỏi sơ xuất, thiếu sót, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Phong Điền rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý của bạn đọc gần xa để hoàn thiện và làm phong phú thêm nguồn tư liệu này.

Văn phòng HĐND&UBND huyện